օրհնաբան

օրհնաբան

Dasnabedian 1995: 482

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 8,6 12,11
qui adresse des louanges, des mots de bénédiction

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ՕՐՀՆԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 2 1036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. Օրհնաբանիչ. օրհնաբանօղ. եւՕրհնաբանական, կամ օրհնաբանութիւն. *Ստացար քեզ օրհնաբանս: Զքարինս բաւական է պատրաստել օրինաբանս: Սովոր են վասն առ մեզ շնորհացն լինել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱԳԱՀ — ( ) NBH 1 463 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա. Ոյր բարձր է գահ. գահերէց. նախապատիւ. *Քննեցաւ (սոդոմ) ʼի բարձրագահ տեառնէնʼʼ. այսինքն ʼի բարձրելոյն. Ագաթ.: *Բարձրագահ օրհնաբան էիցն խմբակցութեանց. Նար. մծբ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0896 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Բնակեալն ʼի լոյս, կամ ʼի լուսեղէն կայանս. եւ Լուսաճեմ. երկնային. *Լուսաբնակ օրհնաբան էից խմբակցութեանց: Եթերաճեմ եւ լուսաբնակ եւ աստուածառերձ հոգեղինացն. Նար. մծբ. եւ Նար. յովէդ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՄԲԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0949 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 14c գ. Խմբակիցն գոլ. դասակցութիւն. միաբան ժողով. *Լուսաբնակ օրհնաբան էիցն խմբակցութեանց. Նար. մծբ.: ԽՄԲԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. որպէս թէ Խմակցութիւն. συμποσία compotatio, convivium. Խնջոյք. խրախունք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՇԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0135 Chronological Sequence: 10c ա. ՀՐԱՇԱՒՈՐ ՀՐԱՇԱՒՈՐԱԿԱՆ. Հրաշալի. հրաշական. նորահրաշ. *Հրաշաւորս զարմանալիս գեր քան զամենայն ազնիւ հաճեցար հեղուլ: Հրաշաւոր անդրադարձութեամբ ʼի թիկունս առաքեցեր: Ձայն բարեպատեհ հրաշաւորական:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՇԱՒՈՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0135 Chronological Sequence: 10c ա. ՀՐԱՇԱՒՈՐ ՀՐԱՇԱՒՈՐԱԿԱՆ. Հրաշալի. հրաշական. նորահրաշ. *Հրաշաւորս զարմանալիս գեր քան զամենայն ազնիւ հաճեցար հեղուլ: Հրաշաւոր անդրադարձութեամբ ʼի թիկունս առաքեցեր: Ձայն բարեպատեհ հրաշաւորական: Սաղմոսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՍԱՑ — ( ) NBH 2 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. Որ ասէ զսուրբ սուրբն, կամ զերեքսրբեան օրհնութիւն. սրբաբան. օրհնաբան. եւ Օրհնաբանական. իբր յն. ἀγιόλογος, ἀγιολογικός. *Ընդ սրբասաց զօրսն: Զդասս բոցեղէնս՝ զուարթունս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌԱԲԱՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 2 0932 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա. (իբր ներգ.) συνδοξόλογος, συνδοξάζων conglorificans. Ի միասին փառաբանօղ. ձայնակից ʼի փառաբանել զԱստուած. երգակից. սինդօքսա՛զօն. *Մտանել եւ սրբոց հրեշտակաց, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՐՀՆԱԲԱՆԻՉ — (նչի, չաց.) NBH 2 1036 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Որ օրհնաբանէ. օրհնաբան. փառաւորիչ. *Զդաստացեալք օրհնաբանիչք եղեաք: Օրհնաբանիչք նմին եղեալ. Շար.: Շ. վիպ.: *Զմարդիկ ստասցուք անուանս մեր օրհնաբանիչս: Որ զհրեշտակս ունի օրհնաբանիչս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.